Alliansen Uppsala Fotboll eller AUF är inte ett fotbollslag, utan en intresseorganisation för olika fotbollsklubbar med verksamhet i Uppsala kommun. Det övergripande målet för AUF är att höja standarden för fotbollen i kommunen som helhet och även att uppmuntra samarbete mellan alla de anslutna fotbollsföreningarna.

Stora fotbollsklubbar i Uppsala som Sirius har även stora resurser att bedriva ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor. För många mindre fotbollsklubbar är verkligheten en annan. De har knappt tillgång till några träningsplaner eller träningslokaler. I värsta fall leder det till att talangfulla ungdomar slutar med fotbollen i förtid.

En annan tydlig trend i Uppsala är att de klubbar som kan erbjuda träning året runt och hög kvalitet på träningen lockar till sig duktiga pojkar och flickor från andra klubbar. De som misslyckas med att locka till sig tillräckligt med spelare riskerar att inte få ihop lag eller att nivån blir så låg att alla ambitiösa spelare tappar intresset och i värsta fall slutar helt. AUF arbetar med att försöka åtgärda problem i bland annat ungdomsföreningarna, eftersom man inser att kvaliteten på fotbollen i kommunen till stor del hänger på att ungdomar kan få riktigt bra fotbollsträning redan i ung ålder som 12-13 år. För flickfotbollen har problemen varit något mindre än inom pojkfotbollen. Där finns bland annat Upplands Flickakademi som redan arbetar över klubbgränserna.

AUF-cupen
AUF arrangerar även en årlig fotbollscup känd som AUF-cupen eller Allianscupen. Den spelas enligt Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) regler, men med vissa undantag. Turneringen använder sjumannamål och på plan samtidigt får varje lag maximalt ha 6 spelare (inklusive målvakten). Matchtiden är också kortare än normalt med 15 min i gruppspelet och 20 min i slutspelet. Vid oavgjort efter full tid gäller straffsparksläggning med fem straffar för vardera lag, förutom i finalen där man spelar ”sudden death”, d.v.s. första målet vinner i 10 minuter. Om inget avgörande fallit får även finalen straffsparksläggning.